آموزش وردپرس
سرخط خبرها
خانه / بازاریابی

بازاریابی

بازاریابی

سامانه های مرتبط

وزارت صنعت،معدن و تجارت

بازاریابی شبکه ای

تکنیک های بازاریابی

بازاریابی شبکه ای

مراحل صدور پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای در فضای مجازی

 1. مراجعه متقاضی (شخص حقوقی) پروانه کسب به سامانه اصناف به نشانی iranianasnaf.ir و ثبت درخواست اولیه همراه با اطلاعات هویتی ، فهرست محصولات و طرح درآمدی در سایت ؛
 2. بررسی و ارائه پاسخ به متقاضی توسط اتحادیه حداکثردر مدت ۱۵ روز از ثبت در خواست ؛
 3. بعد از بررسی و تایید تقاضای اولیه توسط اتحادیه مدارک ماده (۷) آیین نامه می بایست ظرف مدت ۳ ماه در سامانه اصناف بارگذاری شوند ؛
 4. اتحادیه به طور همزمان نسبت به استعلام مدارک مبادرت می نماید ؛
 5. ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکه ای توسط متقاضی بعد از دریافت معرفی نامه دبیرخانه کمیته ؛
 6. راه اندازی وب سایت شرکت مطابق ماده ۲۶ این آیین نامه ؛
 7. صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای بعد از تکمیل پرونده و تایید کمیته نظارت توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران .

جهت آشنایی با شرایط طرح سوددهی بازاریابی شبکه ای و فرایند نوع عملکرد بازاریابی شبکه ای به آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی مورخ ۹۴/۰۴/۱۴ مراجعه شود .

مدارکی که مطابق با ماده ۷ آیین نامه اجرای چگونگی صدور و تمدید کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، جهت دریافت مجوز ارائه می شود

 • مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات ؛
 • گواهی صلاحیت فردی اعضای هیات مدیره مدیر عامل از نیروی انتظامی ؛
 • گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب وکارموضوع بند (ن ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) ؛
 • تایید طرح سوددهی ونرم افزار مربوطه توسط دبیرخانه کمیته نظارت ؛
 • گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده ( موضوع ماده ۱۸۶قانون مالیات مستقیم) ؛
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی برای برای اتباع ایرانی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی ؛
 • سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزی شرکت ؛
 • تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت دائم یاپزشکی یاگواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از ۵۰ سال ؛
 • داشتن مجوز تولید ویا قرارداد نمایندگی فروش تولیدکننده .

فرم ثبت نام ۱

فرم ثبت نام ۲

فرم ثبت نام ۳

فرم ثبت نام ۴ 

فهرست گروههای کالایی قابل عرضه